Gjenvinningsguide

Selv om det i første rekke er innholdet du er interessert i, har også emballasjen en viktig funksjon. Den skal blant annet informere om produktets innhold og bruk, beskytte innholdet under transport og oppbevaring og lette bruken av produktet.

Når ditt ACO-produkt er oppbrukt, er emballasjen likevel ikke forbrukt. I mange norske kommuner samler man inn emballasjemateriale for at det skal fortsette å gjøre nytte i et kretsløp der det på mest egnet vis gjenvinnes til energi eller nytt materiale. Energi som kan brukes til oppvarming av boliger, eller materiale som kan bli til ny emballasje eller helt andre produkter. Vi i ACO synes det er helt naturlig å bidra med vår kunnskap om hvordan du gjenvinner vår emballasje på en enkel og korrekt måte. Når vi her tar for oss emballasje og gjenvinning, er det fordi vi ønsker å skape inspirasjon og motivasjon slik at mer emballasje finner veien inn i gjenvinningskretsløpet.

Flaske og kork

Materialet vi velger som emballasje, avhenger blant annet av hva den skal inneholde, hvordan den skal produseres og hvordan designen skal se ut. De fleste av ACOs flasker og korker består av plasttypene polyetylen (PE), polypropylen (PP) og polyetylentereftalat (PET), som er blant de vanligeste plasttypene til forbruksvarer. Noen få av ACOs flasker er også av glass eller metall.

Korkene som sitter på ACO-emballasjen er tilpasset produktets bruksbehov. De er i de aller fleste tilfeller fremstilt av plasten PP. Enkelte pumper har detaljer i metall, men de utgjør en så liten del av pumpen at hele pumpen likevel sorteres som plastemballasje.

Brukt emballasje sorteres som:

  • Korker og pumper sorteres som plastemballasje
  • Plastflasker sorteres som plastemballasje
  • Glassflasker sorteres som glassemballasje

Tube og kork

De aller fleste av ACOs tuber består helt eller for det meste av plast. Hvis metall inngår i en plasttube, er det bare i form av et tynt lag i selve tubehylsen for å gjøre den tettere, eller som en liten detalj i åpningen for spesielle doseringskrav. Dette metallet utgjør imidlertid en så liten del av hele tuben at tuben likevel skal sorteres som plasttube.
Unntaket er tuber der hylsen utelukkende består av metall. Du ser at det er en metalltube ved at materialet ikke får tilbake sin opprinnelige form når du klemmer på den.

Brukt emballasje sorteres som:

  • Plasttuber sorteres som plastemballasje
  • Metalltuber sorteres som metallemballasje
  • Korker sorteres som plastemballasje

Boks/krukke og lokk

ACOs bokser/krukker består av plast eller glass. En plastboks kan gi samme inntrykk som en glasskrukke, men er lettere å transportere og blir ikke like skadet. Glass er et bra emballasjemateriale på grunn av sine gode barriereegenskaper og at det ikke absorberer lukt og stoffer fra innholdet. Glass kan gjenvinnes uendelig mange ganger uten at det svekker kvaliteten. Lokkene på ACOs bokser består av plast.

Brukt emballasje sorteres som:

  • Plastbokser og lokk sorteres som plastemballasje
  • Glaskrukker sorteres som glassemballasje
  • Underlokket av metall sorteres som metallavfall

Kartonger og pakkeinnlegg

Fra et miljøsynspunkt er papir og papirbasert emballasje et gunstig materialvalg.

Papiret har sitt opphav i naturen, det er lett å gjenvinne og resirkulere og har høy energiverdi ved energiutvinning. Kartongmaterialet finnes i en rekke forskjellige kvaliteter, med for eksempel ulik styrke og trykkbarhet. Også kartongemballasjens oppbygging har betydning for hvor solid innpakningen blir.

Ved å pakke et produkt i en ekstra kartong blir skjør emballasje beskyttet mot transportskader, man kan stable flere produkter og transportere dem på en pall, og det kan være at emballasjen som ligger i kartongen, kan produseres med mindre materialbruk.

Metallflasker 

De metallflaskene som finnes i ACOs sortiment, er såkalte aerosolflasker. Korken består av plast. I aerosolflasker er det en gass som driver ut produktet. Når emballasjen ikke lenger sprayer når man trykker på pumpen, er innholdet oppbrukt. Uansett om flasken er brukt eller ikke, eller drivgassen klassifiseres som miljøskadelig eller ei, skal aerosolflasker alltid behandles som Farlig avfall.