Mer om resirkulering av emballasje

På 1990 tallet stilte Miljøverndepartementet krav om at handelsnæringen, emballasjeprodusentene og emballasjeimportørene skulle ta ansvaret for alt avfallet som oppstod som resultat av deres virksomhet. For å oppfylle dette kravet dannet handelsnæringen, emballasjeprodusentene og emballasjeimportørene ulike materialselskaper, som spesialiserte seg på gjenvinning av ulike materialtyper som glass, metall, papir, kartong og plast. Finansieringen av deres drift samordnes av paraplyorganisasjonen Grønt Punkt Norge AS, gjennom de avgiftene som bedrifter betaler til dem for de forpakninger de selger i Norge

Avgiftene baseres på hvor mye forpakninger bedriftene bruker på sine produkter, og hvilket materialer de består av. Samtlige material/returselskaper er non-profit. ACO betaler også en årlig avgift til den norske emballasjegjenvinningen. Takket være dette kan du som kjøper et ACO produkt sende emballasjen til gjenvinning på gjenvinningsstasjonene i din kommune.

Hva kan du gjøre?

Jo bedre du sorterer avfallet ditt, desto mer materiale kan tas hånd om og resirkuleres på forskjellige måter. Husholdningene i alle Norges kommuner har mulighet for å sortere fra papp/papir. Hva slags avfall du i tillegg kan kildesortere i husholdningen, er avhengig av hvilken kommune du bor i og kan være papp/papir, plastemballasje, glass, metall, farlig avfall og matavfall. På større, bemannede gjenvinningsstasjoner kan du levere inn mange flere ting, blant dem større metallgjenstander, trevirke, møbler, innredning, elektriske og elektroniske produkter osv.

Symboler 

To kjente symboler som ofte finnes på produkter, og som gir informasjon om gjenvinningen av emballasjen, er følgende:

Grønt Punkt er et varemerke som ble lansert i Tyskland på 1990-tallet, men som begynner å bli stadig mer vanlig på emballasje også i Europa for øvrig. Symbolet forteller at avgiften for emballasjegjenvinning er betalt i landet der produktet selges. Mens den i Tyskland finnes på all emballasje som kan innleveres til gjenvinning, er det i Norge valgfritt for de produsentene som betaler gjenvinningsavgift på sin emballasje å bruke den på emballasjen. Om symbolet mangler på emballasje i Norge, betyr det altså ikke at emballasjen ikke kan innleveres til gjenvinning.

Trekant piler med tall representerer standardene DIN6120 eller American SPI og brukes til material merking. For emballasje er den vanligst på plastemballasje, og den er også til størst nytte i gjenvinningen fordi den skiller de ulike plasttypene fra hverandre. Det første sifferet i trekanten angir materialtype, og 0 står for plast. Det andre sifferet angir hvilken type av f.eks. plast det dreier seg om. Ovenfor vises nøkkelen for plastmaterialene ifølge den tyske DIN6120-standarden. Mesteparten av ACOs emballasje består av PE-HD og PET. Nesten alle kapsler og lokk er helt eller delvis fremstilt av PP. For øyeblikket utarbeides også koder for de nye bioplastmaterialene som blir stadig vanligere.

Lenker

grontpunkt.no
Den norske paraplyorganisasjonen for emballasjegjenvinning.

sortere.no 
Informasjon og nyheter om kildesortering og gjenvinning – det nyttige i å gjøre det, hvordan du gjør det i kommunen der du bor, og hva som skjer siden.