Spørsmål og svar

Svar på de vanligste spørsmålene om resirkulering av emballasje

Må jeg skylle ut av emballasjen?
Nei, men derimot må emballasjen være helt tom før du leverer den til gjenvinning. Næringsmiddelemballasje bør imidlertid skylles, ellers skaper den store hygieniske problemer på gjenvinningsstasjonene.

Emballasjen består av flere materialtyper som jeg ikke får skilt fra hverandre.
Hovedregelen er å sortere emballasjen etter det materialet som utgjør hovedbestanddelen regnet etter vekt.

Hvorfor kan jeg ikke legge annet avfall i den emballasjen jeg resirkulerer?
Innsamling og håndtering av emballasje for gjenvinning finansieres av de avgiftene som produsentene betaler for den mengden emballasjemateriale de benytter til sine produkter. En samlet resirkulering av emballasje gjør at hele prosessen blir mer effektiv. Hadde annet avfall funnet veien til innsamlingen av emballasje, ville gjenvinningen blitt vanskeligere, og finansieringen hadde ikke vært tilstrekkelig til å dekke håndteringen.

Foruten emballasje foreligger det egne innsamlingssystemer for papp og papir. Det husholdningsavfallet som havner utenfor disse kategoriene, sorteres som restavfall.

Hvordan sorterer jeg kartonger med plastvindu?
Hvis det er plastvindu på kartongen, blir gjenvinningen ekstra verdifull dersom dette fjernes før kartongen leveres inn.

Hva gjør jeg med legemiddelemballasje?
Tomme legemiddelemballasjer sorteres på samme måte som øvrig emballasje i ACO`s sortiment.

Om du allikevel vil kasseres innholdet i forpakningen, skal du innlevere hele pakken med innhold til nærmeste apotek for destruksjon.

Er aerosolemballasje virkelig miljøskadelig?
Strengt tatt er enkelte slike bokser ikke farlige (ufarlig drivgass og ufarlig innhold). Men ved å levere inn alt som farlig avfall, slipper du som forbruker å foreta vurderingen – boksene blir sortert av fagfolk etter at de er kommet til mottaket for farlig avfall.