GJENVINNINGSGUIDE

Selv om det først og fremst er innholdet du er interessert i, har også forpakningen en viktig oppgave. For oss er det en selvfølge at vi bidrar med vår kunnskap om hvordan du gjenvinner forpakningene på en enkel og riktig måte.

Når du har brukt Cosmica-produktet og forpakningen er helt tom, må du ikke kaste den i husholdningsavfallet. Forpakningen bør derimot fortsette å gjøre nytte i et kretsløp, der den gjenvinnes til energi eller nye materialer. Energi som kan varme boliger, eller materialer som kan bli til nye forpakninger eller helt andre produkter.

Plastflaske og kork
Hvilke materialer vi velger til forpakningene, avhenger blant annet av hva de skal inneholde, hvordan de skal produseres og hvordan designen skal være. De fleste av Cosmicas flasker og korker består av plasttypene polyetylen (PE), polypropylen (PP) og polyetylentereftalat (PET), som er blant de vanligste plasttypene for forbruksvarer. Tomme plastforpakninger og korker sorteres som plast. Hvis det inngår metall i en plasttube, er det kun som et tynt lag i selve tubehylsen for å gjøre den tettere, eller som en liten detalj i tuten for spesielle doseringskrav. Dette metallet utgjør imidlertid en så liten del av hele tuben, at den likevel skal sorteres som plasttube.

Glasskrukke og lokk
Glass er et egnet forpakningsmateriale på grunn av sine gode barriereegenskaper og fordi det ikke tar opp lukt og stoffer fra innholdet. Glass kan gjenvinnes et uendelig antall ganger uten at kvaliteten forringes. Lokket på Cosmicas glasskrukker er i plast. Glassforpakningene sorteres som glass, og lokket som plast.

Papp og pakningsvedlegg
I et miljøperspektiv er papir og papirbaserte forpakninger gode materialvalg. Papiret kommer fra naturen, det kan gjenvinnes, gjenbrukes og har en høy energiverdi ved energiutvinning. Pappforpakningens konstruksjon påvirker hvor slitesterk forpakningen blir. Ved å pakke et produkt i ekstra papp, beskyttes følsomme forpakninger mot transportskader, og flere produkter kan stables og transporteres på en pall. Forpakningen sorteres som papp, og pakningsvedlegget som vanlig papir.

Metallflaske
Metallflaskene som finnes i Cosmicas sortiment, er såkalte aerosolflasker. Korken er i plast. I aerosolflasker er det en gass som driver ut produktet. Når det ikke lenger kommer noe ut av flasken når man trykker på pumpen, er den tom og kan leveres til gjenvinning. Metallflasken sorteres som metallemballasje og korken og pumpehodet som plastemballasje.