TA KONTAKT MED OSS

Dine spørsmål og synspunkter er viktige for oss! Hvis du vil komme
i kontakt med Cosmica, kan du gjøre det via telefon, e-post eller post.

Perrigo Norge AS
Nydalsveien 36 B
0484 Oslo
Tlf.: +47 23 00 70 40
E-post: norwayinfo@perrigo.com