SLIK TENKER VI RUNDT MILJØET

For oss er det viktig å tenke på planeten. Vi er derfor nøye med produksjonen og jobber kontinuerlig med å skape gode og miljøvennlige forpakninger.

Miljø
Fordi virksomheten påvirker miljøet, må vi også arbeide for å redusere det globale fotavtrykket. Det innebærer tiltak for mindre energibruk, færre utslipp av drivhusgasser, redusert vannforbruk samt god avfallshåndtering og gjenvinning.

Noen av kvalitetskravene vi har:

Forpakninger
Forpakningene som brukes til Cosmica produkter, evalueres og utvikles kontinuerlig ut fra ulike bærekraftaspekter. Visste du for eksempel at flere av våre kroppsrenseprodukter fås kjøpt i refillforpakninger? Og i stedet for å kaste et produktlager når vi endrer forpakning, selges de til kraftig redusert pris til grossistene, eller de blir gitt til veldedige formål.

Følgende prinsipper brukes innen forpakningsområdet for Cosmica:

  • Reduksjon av plast, til fordel for mer bærekraftige materialer.
  • Reduksjon av forpakningsvekt.
  • Optimalisering av volum per lastepall.

Våre solkremer og havet
Det finnes dessverre ingen UV-filtre som er helt miljøvennlige. For å begrense negative miljøpåvirkninger fra våre solkremer, forsøker vi å velge filtre med en så lav miljøpåvirkning som mulig. Vi kombinerer også flere filtre for å få synergieffekter slik at vi kan redusere den totale filtermengden. Det kan også være greit å vite at Cosmica solkremer er ekstra vannresistente, noe som betyr at de sitter lenger på huden under bading, og dermed havner det mindre UV-filter i vannet under badingen. Cosmica solkremer inneholder heller ikke de to UV-filtrene som man mener kan være skadelige for korallrev, nemlig oksybenzon (benzofenon-3) og oktinoksat (etylheksyl metoksycinnamat), som av forsiktighetshensyn ikke lenger er tillatt i spesielt utsatte områder.