Cosmica <3 Bower-Bli belønnet for å gjøre en forskjell

Vi i Cosmica har alltid jobbet for å tilby vårt fellesskap bærekraftige hudpleieprodukter med høy kvalitet. Nå tar vi vårt fokus på bærekraft et skritt videre gjennom et spennende samarbeid med Bower – et innovativt selskap innen resirkulering og bærekraft. Samarbeidet med Bower gir oss muligheten til å tilby våre forbrukere en enkel panteløsning på den brukte Cosmica emballasjen. Sammen med Bower streber vi etter å redusere vår miljøpåvirkning og skape en positiv forandring i hudpleieindustrien.

Hva er Bower?

Bower har utviklet en unik plattform som ikke bare gjør at emballasjen kan resirkuleres, men som også belønner brukerne for deres bærekraftige valg. For hvert produkt du resirkulerer og registrerer i appen deres, får du 2 poeng. Poengene du samler i appen kan deretter enkelt løses inn mot kontanter, kuponger eller rabattkoder. Du kan også velge å gi pengene til organisasjoner som har fokus på utvikling og trivsel for mennesker, dyr og natur.

Hvorfor er det viktig at vi resirkulerer emballasjen vår?

Ved å resirkulere emballasjen reduserer vi behovet for å utvinne og produsere nye råvarer. Dette fører til energi- og ressursbesparelser og reduserer også utslipp av klimagasser og miljøfarlige stoffer. Når vi gir emballasjen nytt liv, reduserer vi også mengden avfall og minimerer negative miljøkonsekvenser som forsøpling og forurensning av vassdragene våre. Når du resirkulerer emballasjen vår, bidrar du dermed til å skape en sirkulær økonomi der materialer brukes igjen og igjen, noe som fremmer et mer bærekraftig og ansvarlig forbruk.

I 2021 ble det kastet 11,6 millioner tonn avfall i Norge1. I dag gjenvinnes kun ca. 30 %2 av plastemballasjen i Norge. Ved å resirkulere mer emballasje tar vi et viktig skritt mot å bevare klodens ressurser og skape en mer bærekraftig fremtid for fremtidige generasjoner. Hvis vi for eksempel lykkes med å resirkulere alle Cosmica ansiktsprodukter som selges i Norge, sparer vi totalt 2,9 tonn3 karbondioksid per år! Og med Bower er det enklere enn noen gang.

Slik panter du vår emballasje hos Bower i 3 enkle trinn

Trinn 1: Last ned Bower-appen og skann strekkoden på ditt tomme Cosmica-produkt. Appen forklarer deretter hvordan du sorterer de forskjellige delene av forpakningen.

Trinn 2: Ta med emballasjen til din nærmeste gjenvinningsstasjon og bekreft i appen at du er der.

Trinn 3: Legg emballasjen i riktig beholder og få poeng i appen. Du får 2 poeng per Cosmica-produkt som du deretter kan løse inn mot kontanter, kuponger eller velge å donere til veldedighet.

Les mer om Bower og last ned appen på getbower.com (lenke). Lykke til med resirkulering!

Referanser

Statistisk sentralbyrå, https://www.ssb.no/natur-og-miljo/avfall/statistikk/avfallsregnskapet

Handelensmiljøfond, https://handelensmiljofond.no/nyheter/nordmenn-kaster-rundt-101-kilo-plast-i-aret-langt-mer-skal-det-bli

IQVIA NO, Face creams ACO Unit sales MAT July -23, https://www.recycling.se/klimat,