ETYL- OG METYLPARABEN

INCI: Ethylparaben, methylparaben
Metyl- og etylparabener er to sikre og veldokumenterte konserveringsmidler som brukes både i kosmetikk og legemidler. Det tilsettes konserveringsmidler for å hindre fremvekst av bakterier og andre mikroorganismer, som utgjør en helserisiko for brukeren og kan ødelegge produktet.